TVSelangor
Klik Video Pilihan Video Utama

Geospatial, teknologi selesai masalah

Teknologi pengkalan data Geospatial membantu mengurangkan masalah yang timbul serta membantu Kerajaan Negeri membuat keputusan atau tindakan yang lebih tepat dan berkesan sebelum melaksanakan sesuatu pembangunan. Teknologi ini juga mampu menjadi pemangkin dan peneraju kepada IR 4.0 di Malaysia.

Video berkaitan