Klik Video Video Pilihan

Gilap potensi, terap nilai murni lebih berkesan dari downsizing

Dato’ Menteri Besar Mohamed Azmin Ali berkata penerapan amalan murni lebih berkesan dan menolak cadangan supaya mengecilkan kakitangan awam.

Kandungan berkaitan