SelangorTV
Klik Video Pilihan Video Utama

Hampir 47,000 daftar Skim Air Darul Ehsan

Sehingga 15 Disember 2019, pemohon yang telah berdaftar dan mempunyai maklumat lengkap untuk Skim Air Darul Ehsan adalah seramai 46,941. Jumlah borang yang sedang diproses adalah sebanyak 9,026 manakala 27,415 pemohon menghantar maklumat yang tidak lengkap. Pemohon diseru mengemukakan nombor MyKad, nombor telefon dan e-mel yang betul.

Video berkaitan