SelangorTV
Klik Video Pilihan Video Utama

Hampir 550,000 OKU telah berdaftar

Seramai 549, 554 Orang Kelainan Upaya (OKU) telah berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat sehingga 30 Jun 2019. Manakala, Selangor merupakan negeri paling tinggi dengan jumlah 87,691 orang – Karnival 3W Hulu Selangor.

Video berkaitan