Klik

Hasil negeri RM2.95 bilion setakat 15 November 2017

Hasil diperoleh Kerajaan Negeri melebihi sasaran. Setakat 15 November 2017 sebanyak RM2.95 bilion berjaya dicatatkan

Video berkaitan