SelangorTV
Klik Video Utama

Hawa di PBT Selangor

Kerajaan Negeri terus komited perkasa wanita di Selangor dengan menambah bilangan ahli majlis wanita di seluruh Pihak Berkuasa Tempatan. Hampir 300 nama ahli majlis disenaraikan oleh Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri (MMKN) dan pelantikan baru akan dilaksanakan dalam masa dua minggu ini.

Video berkaitan