Agama

Hidup orang soleh zuhud

Orang yang beriman kepada Allah adalah seorang yang zuhud. Zuhud tidak bermakna menolak dunia namun memanfaatkan apa yang ada di dunia dan akhirat.

Kandungan berkaitan