Klik

Hijrah Selangor galak belia bina rangkaian niaga

Usahawan Hijrah yang menunjukkan prestasi dalam bidang keusahawan diharap dapat meluaskan rangkaian rakan niaga dengan menarik golongan anak muda untuk turut serta menceburi bidang perniagaan masing-masing. Kembara Sukses Hijrah Selangor bersama Dato’ Mansor, Pengerusi Eksekutif Hijrah Selangor di kawasan Kota Raja, Shah Alam dan Petaling Jaya menyaksikan kejayaan golongan muda dalam bidang percetakan baju, baik pulih komputer & penghasilan produk penjagaan bayi.

Kandungan berkaitan