TVSelangor
Klik Video Pilihan Video Utama

Hijrah tingkat hasil tanaman

Kembara Sukses Hijrah Selangor meninjau aktiviti pertanian yang dilakukan Md Rabani Sarpani yang mendapat bantuan pinjaman Hijrah Selangor. Melalui pinjaman ini, ia diharapkan mampu meningkatkan hasil jualan tanaman dengan menyewa tanah yang lebih luas.

Video berkaitan