Hijrah tingkat hasil tanaman

0
264

Kembara Sukses Hijrah Selangor meninjau aktiviti pertanian yang dilakukan Md Rabani Sarpani yang mendapat bantuan pinjaman Hijrah Selangor. Melalui pinjaman ini, ia diharapkan mampu meningkatkan hasil jualan tanaman dengan menyewa tanah yang lebih luas.