Agama Video

Hukum berpuasa tetapi tidak solat

Kita semua berpuasa dengan harapan mendapatkan keredhaan dan pahala dari Allah.

Bagaimana pula dengan orang yang hanya puasa, tapi tidak bersolat lima waktu?

Adakah sah puasa seorang yang meninggalkan solat?

Kandungan berkaitan