Hukum fatwa, ambil tahu dan faham

0
166

Bagi mendepani cabaran era teknologi maklumat dan cabaran semasa, Jabatan Mufti Negeri Selangor mengambil inisiatif konsisten dan bersungguh-sungguh dalam memastikan maklumat, keputusan fatwa dan perkembangan semasa hukum-hukum syarak diputuskan Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor dapat disampaikan dan difahami masyarakat umum