Ilham Allah

0
183

Orang alim atau orang yang baik sekiranya menerima petunjuk daripada Allah SWT ia dipanggil ilham.