TVSelangor
Klik Video Pilihan Video Utama

Inisiatif perkasa usahawan

Kerajaan Negeri mengambil langkah baharu bagi membantu golongan usahawan dengan usaha menawarkan platform penjualan produk atas talian melalui SITEC dan menyediakan fasiliti untuk kemudahan usahawan.

Related posts