TVSelangor
Klik Video Pilihan Video Utama

Inovasi jalan terbaik

40 kumpulan daripada jabatan dan agensi kerajaan menyertai Majlis Persada Inovasi Perkhidmatan Awam Negeri Selangor (MPIPANS) 2019 bagi mendorong dan mencetus idea cara kerja baharu yang lebih cekap dan berimpak tinggi terhadap sistem sedia ada.

Video berkaitan