IPR 2019 stabil, bersasar, perkasa

0
184

Dato’ Menteri Besar, Amirudin Shari sekali lagi menegaskan penjajaran Inisiatif Peduli Rakyat (IPR) adalah untuk memastikan kewangan negeri stabil dan bantuan disampaikan terus kepada golongan sasar. Penjajaran itu seiring strategi untuk memastikan adanya anjakan iaitu daripada pemberian kepada pemerkasaan.