IPR HOLDING 8: Rasuah makan diri

0
273

Kehidupan Puteri Paulina dan anak-anak semakin bahagia di bawah jagaan Iskandar. Jamali tetap tidak mengendahkan nasihat Iskandar malah meneruskan kegiatan haramnya.