Klik

IPR, kebajikan kepada pemerkasaan

Program Inisiatif Peduli Rakyat (IPR) yang disediakan Kerajaan Negeri pada hari ini bukanlah sekadar bantuan kebajikan biasa. Ia lebih kepada program pemerkasaan ekonomi rakyat melalui latihan dan motivasi untuk melonjakkan ekonomi kendiri seterusnya negeri dan negara. Sehingga hari ini, 30 jenis IPR masih dikekalkan.

Video berkaitan