IPR perkahwinan, Selangor mahu tambah baik

0
201

Kerajaan Negeri dalam usaha menambah baik Skim Insentif Perkahwinan Belia dengan menambah nilai sumbangan kewangan dan keperluan kursus perkahwinan yang efektif.