Klik

JAS Selangor arah kilang cemar alam sekitar henti operasi

Sebuah kilang makanan di Semenyih, Selangor telah dikenakan tindakan tegas oleh Jabatan Alam Sekitar (JAS) Negeri Selangor kerana menyebabkan pencemaran. Permintaan yang tinggi semasa PKP menyebabkan kilang beroperasi melebihi kapasiti sehingga berlaku limpahan daripada Sistem Pengolahan Efluen (SPE) yang tidak dapat menampung lebihan efluen yang dikeluarkan. Penahanan operasi kelengkapan bagi menghentikan pencemaran telah dibuat mengikut Seksyen 38(1)(a) Akta Kualiti Alam Sekeliling, 1974.

Video berkaitan