Agama Video Pilihan Video Utama

Jenis ternakan korban

Unta juga termasuk dalam kategori binatang ternakan untuk ibadah korban selain lembu dan kambing.

Video berkaitan