Jika gagal bayar Hijrah…

0
160

Peminjam Hijrah Selangor akan disenarai hitam sekiranya mereka gagal menjelaskan pinjaman – Penggulungan perbahasan Rang Undang-Undang Perbekalan 2019, Dewan Negeri Selangor