Jual minyak masak terpakai jana pendapatan

0
460


Dalam usaha mendukung agenda Kerajaan Negeri membersihkan Sungai Klang, Majlis Perbandaran Klang (MPK) mengambil inisiatif berkongsi pengetahuan cara mengitar semula dan cara pelupusan minyak yang betul serta mesra kepada alam sekitar.