Klik Video Pilihan Video Utama

Kaedah tepat ternak lembu, pulangan lumayan

Koperasi Penternak dan Agro Selangor Berhad dengan kerjasama Universiti Putra Malaysia mengadakan Seminar Keusahawanan Penternakan Untuk Masyarakat India bagi melatih peserta terutamanya anak muda dalam menceburi bidang penternakan dengan prosedur yang betul dan menguntungkan.

Video berkaitan