Kajian Pelan Induk Perindustrian Selangor ke arah ekonomi negeri maju

0
389


Kerajaan Negeri menjalankan Kajian Pelan Induk Perindustrian Selangor (Selangor Industrial Master Plan Study) dalam usaha memajukan sektor perindustrian seterusnya ekonomi negeri ke tahap lebih tinggi.