Keahlian Peduli Sihat lebih 216,051

0
229

Sehingga 12 Julai 2017, perkhidmatan rawatan asas percuma Skim Peduli Sihat menarik penyertaan seramai 216,051 ahli – Mesyuarat Kedua Penggal Kelima Dewan Negeri Selangor Yang Ketiga Belas, 24 Julai