SelangorTV
Agama Video Pilihan Video Utama

Kejadian manusia untuk beribadah

Allah SWT tidak menjadikan sesuatu perkara itu sia-sia bahkan bersebab. Manusia juga diciptakan Allah untuk beribadah kepadaNya.

Video berkaitan