Kelestarian Morib, pantai bersih…

0
587

Program Pembersihan Pantai Peringkat Negeri
Selangor 2018 yang di pantai Morib, Kuala Langat turut
dihadiri Tengku Datin Paduka Setia Zatashah Sultan Sharafuddin
Idris Shah. Majlis Daerah Kuala Langat akan terus menjaga kebersihan Pantai Morib.