SelangorTV
Klik

Kempen sifar plastik, mungkin tarik lesen jika…

Kerajaan Negeri melalui Jawatankuasa Tetap Alam
Sekitar, Teknologi Hijau, Sains, Teknologi & Inovasi (STI) &
Hal Ehwal Pengguna dalam fasa memperhalusi klausa lesen
perniagaan premis-premis yang gagal memberikan kerjasama
dalam usaha untuk mengurangkan penggunaan plastik sekali guna seperti
straw dan beg plastik.

Video berkaitan