Klik Video Pilihan Video Utama

Kerajaan Negeri hormat tugas Jabatan Audit

Kerajaan Negeri sentiasa mengamalkan prinsip ketelusan dan keterbukaan dalam pengurusan aset negeri serta menghormati tugas Jabatan Audit Negara, menolak campur tangan eksekutif, politik atau sebarang gangguan semasa Jabatan Audit melaksanakan tugas.

Video berkaitan