Ketua Pengarah Kastam abai hutang RM52.09 juta PBT Selangor

0
521

Sepanjang tempoh April 2015 hingga Jun 2017, Kerajaan Negeri hanya menerima sejumlah RM52.09 juta daripada RM105.17 juta tuntutan balik Cukai Barangan dan Perkhidmatan (GST) untuk kesemua 12 Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) di Selangor dari Kerajaan Persekutuan.