Bual Bicara

Kitaran Covid-19 dan kemelut vaksin

Selangor sentiasa proaktif menangani penularan Covid-19 meskipun mencatat bilangan kes tertinggi dalam negara. Antara usaha yang dijalankan adalah mewujudkan sistem Langkah Masuk Dengan Selamat (SELangkah) dan melaksanakan saringan komuniti bersasar. Bagaimanakah usaha ini dapat membantu mengurangkan impak Covid-19? Apakah manfaat yang diperoleh daripada usaha itu? Saksikan Bual Bicara Belanjawan Selangor 2021 dengan topik ‘Kitaran Covid-19 dan kemelut vaksin’ kali ini.

Kandungan berkaitan