SelangorTV
Klik Video Pilihan Video Utama

Klausa larangan straw plastik tahun hadapan

Kerajaan Negeri komited dalam usaha untuk mengurangkan penggunaan plastik
sekali guna dengan memperkenalkan klausa dalam
penguatkuasaan undang-undang larangan pemberian straw secara
automatik kepada pelanggan di restoran dan gerai makan.

Video berkaitan