Klik Pilihan Mingguan

Komuniti disaran wujud pusat tadah air hujan

Komuniti setempat disarankan untuk memanfaatkan air hujan dengan mewujudkan pusat tadahan air hujan sebagai salah satu langkah penjimatan air yang boleh digunakan untuk aktiviti pembersihan, siram tanaman dan basuh kereta.

Kandungan berkaitan