SelangorTV
Agama Video Pilihan Video Utama

Korban, wajib atau sunat?

Hukum berkorban adalah sunnah muakkadah. Sebahagian ulama mazhab Hanafi berpendapat bahawa berkorban hukumnya wajib bagi orang yang mencukupi nasab zakat.

Video berkaitan