Berita Video

Kubah baru Masjid Negeri Shah Alam siap Disember ini


Kerja penggantian kubah Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah atau Masjid Negeri di Shah Alam dijangka siap pada 5 Disember ini.

Kandungan berkaitan