KUIS terus cermerlang lahirkan golongan huffaz profesional

0
385

Kecemerlangan Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS) dalam pendidikan serta melahirkan kalangan huffaz profesional amat membanggakan dan bersesuaian dengan matlamat Kerajaan Negeri menjadikannya sebagai hub pendidikan Islam | | Kerajaan Negeri turut menyalurkan peruntukan sejumlah RM5 juta setahun hasil daripada sumber kewangan anak syarikatnya bagi menjayakan Tabung Pendidikan Tahfiz al-Quran Dan al-Qiraat KUIS.