Laju, murah

0
257

Jalinan kerjasama SMARTSEL Sdn. Bhd. dan KT Corporation selaku pembekal perkhidmatan telekomunikasi terbesar di Korea Selatan akan mengukuhkan lagi infrastruktur digital sedia ada di Selangor disamping penawaran kelajuan internet dengan peruntukan yang lebih rendah