Klik

Lanjut tempoh bayaran premium tanah sehingga 30 September

7

Kerajaan Negeri bersetuju melanjutkan tempoh pembayaran premium tanah sehingga 30 September depan bagi semua notis yang telah tamat tempoh bayaran dari 1 Januari sehingga 9 Jun 2020. Selain itu, Kerajaan Negeri juga bersetuju untuk melanjutkan tempoh pengecualian sewa selama sebulan kepada peniaga dan penyewa premis milik Pihak Berkuasa Tempatan (PBT).

Video berkaitan