TVSelangor
Klik

Lapan kes baharu melibatkan DTI Sepang

Daripada 14 kes baharu yang dilaporkan, tiga kes adalah kes import yang telah mendapat jangkitan di luar negara yang melibatkan semua warganegara Malaysia. Daripada 11 kes penularan tempatan pula, tiga kes adalah dalam kalangan warganegara dan lapan kes adalah dalam kalangan bukan warganegara Malaysia melibatkan Depot Tahanan Imigresen (DTI) Sepang.

Video berkaitan