TVSelangor
Klik Video Pilihan Video Utama

Latih cekap, bantu belia

Kerajaan Negeri sedia beri bantuan kepada golongan belia dengan membuat beberapa penambahbaikan menerusi Kolej Antarabangsa INPENS. Selain itu, Kerajaan Negeri juga berkerjasama dengan Selangor Human Resource Development Centre (SHRDC) menyediakan latihan dan kemahiran industri.

Related posts