TVSelangor
Klik Video Pilihan Video Utama

Letak di setiap botol, ‘alkohol membahayakan’

Kementerian Kesihatan mengumumkan beberapa pindaan peraturan minuman alkohol yang telah dikuat kuasa mulai 16 Oktober 2018. Antaranya, meningkatkan had umur minimum pembelian alkohol kepada 21 tahun dan meletakkan notis di kaunter jualan serta mewajibkan premis jualan alkohol mengasingkan minuman tersebut di atas rak berasingan.

Related posts