Parlimen Video

Rakaman Mesyuarat Ketiga Penggal Keempat Parlimen Ke-13 (2016) | 25 Oktober 2016 | Sesi Pagi


Mesyuarat Ketiga Penggal Keempat Parlimen Ketiga Belas (2016)
Hari Ketujuh (Sesi Pagi)
25 Oktober 2016

Video berkaitan