MB perinci jajar IPR di TV1

0
197

Temubual khas bersama Dato’ Menteri Besar, Amirudin Shari di RTM TV1 mengenai hala tuju Negeri Selangor 2019.