SELANGORTV
Klik

Mahir sunting video, jana pendapatan

#ICTBootCamp #pelajar

ICT BootCamp Selangor 2019 membuka peluang menguasai kemahiran pengkomputeran, multimedia kreatif dan komunikasi yang membantu merangsang daya kreativiti dan inovasi pelajar. Selain menyumbang kepada pembangunan kerjaya, kemahiran itu juga mampu menjana pendapatan mereka.

Video berkaitan