TVSelangor
Klik Video Pilihan Video Utama

MAIS sasar bantu 100 NGO-i

Dana berjumlah RM2.2 juta disumbangkan kepada 81 Badan Pertubuhan Islam Bukan Kerajaan (NGO-i) oleh Majlis Agama Islam Selangor (MAIS) bertujuan menyokong aktiviti dakwah yang dijalankan. Pemilihan NGO-i berdaftar di bawah MAIS dilakukan secara terperinci.

Related posts