SelangorTV
Klik Video Pilihan Video Utama

Maqasid Syariah teras negara

Rahmatan Lil ‘Alamin menjadi pemacu teras utama kepada Maqasid Syariah iaitu satu sistem nilai, amalan dan pemikiran yang mempunyai peranan dalam sistem pembangunan negara. Malah, Yang diPertuan Agong memperkenankan usaha yang dilakukan kerajaan dalam memperkenalkan pendekatan tersebut.

Video berkaitan