Klik Video Utama

Masalah pindah milik, selesai

Ahli Dewan Negeri (ADN) Subang Jaya, Hannah Yeoh mengumumkan bahawa masalah pindah milik rumah teres di Subang Indah yang dilaporkan oleh penduduk terhadap 76 unit rumah tahun lepas telah diselesaikan. Penduduk yang telah berurusan dengan peguam pemaju boleh memulakan proses pindah milik.

Video berkaitan