MB: Banjir kilat B27, kita ada jalan…

0
322

Dato’ Menteri Besar, Amirudin Shari atas nasihat bersama Jabatan Kerja Raya, Jabatan Pengaliran dan Saliran serta perunding profesional telah memutuskan beberapa kaedah dalam membendung masalah banjir kilat di Jalan B27, Rawang.