Naskah Perutusan Ucapan Pimpinan Video

MB: Input pesara penting untuk pembangunan terarah


Demi mewujudkan pembangunan masyarakat sejahtera, Dato’ Menteri Besar Mohamed Azmin Ali menggesa semua pihak supaya menghargai pengalaman dan bimbingan golongan pesara.

Kandungan berkaitan