Program Kerajaan Selangor Video

MB – Selangor bandar selamat, 414 CCTV di pasang di 11 PBT

Kerajaan Negeri mengambil inisiatif memasang sebanyak 414 Sistem Kamera Litar Tertutup (CCTV) dan 22 bilik kawalan di 11 Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) seluruh Selangor.

Kandungan berkaitan